Omezení doby kontrolního odlovu

28.10.2020

Vláda ČR zakázala na území celé České republiky volný pohyb osob ode dne 28. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod (přesné znění nařízení viz níže). 

Z TOHOTO DŮVODU JE VE SETEJNÉM OBDOBÍ OMEZEN KONTROLNÍ ODLOV! Je na každém rybáři, aby k nařízení přistupoval zodpovědně a ve zmíněném období nevykonával kontrolní odlov a byl doma.

Rybářská stráž funguje dál bez omezení (výjimka č. 4).

Případnou újmu, která by nezodpovědným chováním rybářů spolku vznikla, bude spolek po rybářích vymáhat. Věříme, že taková situace nenastane.

Děkujeme všem za dodržování usnesení vlády ČR.

Usnesení vlády ČR č. 1102:

Vláda s účinností ode dne 28. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod. 

I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 21:00 hod. do 04:59 hod. s výjimkou: 

1. cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele a zpět do místa bydliště, 

2. výkonu povolání, 

3. výkonu činností sloužících k zajištění a) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace, b) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, c) veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, d) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby, 

4. neodkladných cest, jejichž uskutečnění je nezbytně nutné i v nočních hodinách z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo jiných zákonem chráněných zájmů, 

5. venčení psů do 500 metrů od místa bydliště,