Členství 

Vážíme si zájmu všech rybářů, kteří se chtějí stát členy našeho spolku, ale v současné době máme plný stav členů a přijetí nového je podmíněno odchodem stávajícího. Evidujeme přes 50 žádostí o členství v našem spolku. Přijímání nových žádostí bylo pozastaveno, formulář pro přihlášky není na webu dostupný.

Pokud se na nás chcete obrátit s dotazem učiňte tak přes kontaktní formulář zde.

Přijetí nového člena (pozastaveno, pouze informativní charakter)

Náš spolek obhospodařuje prameniště skupinového vodovodu "Podluží" (dále M3A), který je chráněn pásmem PHO I. stupně, pro společnost VaK Hodonín a.s. Na M3A provádíme kontrolní odlov a z tohoto důvodu máme omezený počet členů.

V současnosti máme plný stav členů a přijetí nového člena je podmíněno odchodem člena stávajícího. Přijetí nového člena se řídí následujícími body:

  • vyplněním formuláře na webových stránkách
    www. naryby2018.cz 
  • vyplněná přihláška bude řádně zaevidována a označena datem podání, datum podání bude sloužit a také určovat pořadí přijímání nových členů,
  • nové členy schvaluje výbor,
  • na členství není právní nárok,
  • po přijetí má nový člen práva a povinnosti stejné jako stávající členové.