Členství 

Vážíme si zájmu všech rybářů, kteří se chtějí stát členy našeho spolku, ale v současné době máme plný stav členů . Přijímání nových žádostí bylo pozastaveno, formulář pro přihlášky není na webu dostupný.


Náš spolek obhospodařuje prameniště skupinového vodovodu "Podluží" (dále M3A), který je chráněn pásmem 
PHO I. stupně. Na M3A provádíme kontrolní odlov a z tohoto důvodu máme omezený počet členů.