Ceníky 2023 - členské známky, povolenky MRS a kontrolní odlov M3A


Členské známky

Členství dospělý

Kategorie dospělý - všichni starší 16 let

1300 Kč

Členství udržovací

Bez nároku na vydání povolenky

500 Kč

Členství mládež

Kategorie mládež - do 15 let včetně

200 Kč

Zápisné

Hradí nový člen, dospělý a mládež od 16-18 let 

1000 Kč

Kontrolní odlov M3A


Dospělý

Starší 18 let, kteří nejsou ZTP a studenti

1500 Kč

Dospělý

Důchodce

1200 

Poloviční

16 - 18 let, ZTP a studenti

750 Kč

Mládež

Mládež do 15 let včetně

200 

Poplatek za službu online prodej


180 Kč

Povolenky MRS MP

Dospělý - roční

Starší 18 let, kteří nejsou ZTP a studenti

1100 

Poloviční

16 - 18 let, studenti, ZTP/P

500

Mládež

Do 15 let včetně

300 

Měsíční


650

Týdenní


400 Kč

Povolenky MRS P


Dospělý

1100