Bivak - speciální rybářský přístřešek

24.08.2020

Speciální rybářský přístřešek. 

Pojem speciální rybářský přístřešek? Ano, výklady se různí.

Samotný pojem bivakování a pobyt v přírodě je složitější.

Zjednodušeně lze napsat, že bivakování (nocování pod širákem) je obecně povoleno kdekoliv, ale při bivakování nelze používat přístřešek (něco co je nad hlavou pro ochranu osoby a zvyšuje komfort pobytu) a už vůbec ne stan (v našem případě bivak s podlahou - v podstatě se jedná o stan a stanování je zakázáno všude, kde není výslovně povoleno, stanovat můžeme v kempu).

Závěr:

Provádíme kontrolní odlov v PHO I. stupně. Do tohoto pásma je vstup nepovolaným osobám ze zákona zakázán!

Speciální rybářský přístřešek je v našem případě rybářský bivak bez podlahy. Je to jediná možnost (jinak bychom měli jen širák), která nás v nepříznivém počasí při kontrolním odlovu udrží v suchu a má nulový negativní dopad na přírodu.

Vždy je potřeba jednat s ohledem na okolnosti.

 Naším úkolem je regulace rybí obsádky, kontrola PHO, atd.

 Jsme rybáři a nechodíme k vodě za komfortem, ale za něčím úplně jiným!

M. Láníček