Výtěrové koše

19.04.2023


Dne 16. 4. 2023 byly umístěny výtěrové koše pro candáta. Místa jsou označena na hladině bílou bójí. Je zakázáno nahazovat do blízkosti bójí a jakýmkoliv způsobem rušit.

Děkujeme.