Rybáři pro přírodu

Voda - zdroj života

Pro společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. obhospodařujeme prameniště skupinového vodovodu v Moravské Nové Vsi, které spadá do pásma hygienické ochrany 
I. stupně. Naše činnost v prameništi a PHO I. stupně je řízena společností VaK Hodonín a.s.

Ochrana všech složek životního prostředí je zásadní pro každého našeho člena. Provádíme kontrolní odlovy a monitorujeme stav rybí obsádky s cílem dosažení co nejvyšší kvality vody.

25. 1. 2021
Členské známky, které naleznete v obálkách s povolenkou, si vylepte do členského průkazu. Ti co obdrželi nový průkaz si vylepte vlastní aktuální foto (jak to bude možné).

Vysazení ryb

08.01.2021

Dne 6.1.2020 bylo vysazeno z RYBÁŘSRVÍ HODONÍN 300 kg štiky Š 3 a 98 kgcandáta Ca 2 .

Nejdůležitější změny v dodatku 2021
Ročně lze přisvojit max. 30 ks vybraných druhů ryb (kapr, amur, lín, štika, sumec, úhoř, candát)Ročně lze přisvojit maximálně 3 ks candáta (všechny druhy - candát obecný, východní...)Ročně lze přisvojit maximálně 2 ks úhoře Dodatek ke kontrolnímu odlovu je dostupný zde.