Rybáři pro přírodu

Voda - zdroj života

Pro společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. obhospodařujeme prameniště skupinového vodovodu v Moravské Nové Vsi, které spadá do pásma hygienické ochrany 
I. stupně. Naše činnost v prameništi a PHO I. stupně je řízena společností VaK Hodonín a.s.

Ochrana všech složek životního prostředí je zásadní pro každého našeho člena. Provádíme kontrolní odlovy a monitorujeme stav rybí obsádky s cílem dosažení co nejvyšší kvality vody.

V sobotu 1. 6. 2024 se uskutečnily dětské závody v Mikulčicích na Cihelně. Celkem se zúčastnilo 46 dětí. Všem dětem za účast děkujeme.

V Mikulčících na Cihelně se uskuteční 1. 6. 2024 od 7:00 rybářské dětské závody. Všechny děti jsou srdečně zvány.

Vjezd do PHO I. stupně prameniště skupinového vodovodu v Moravské Nové Vsi je všem motorovým vozidlům zakázán. Členové spolku jsou dodatkem jasně informováni o zákazu vjezdu osobních automobilů, tento zákaz platí i pro čtyřkolky se spalovacím motorem, které se počtem náprav a pohonným ústrojím od osobního automobilu neliší. Členové, kteří nebudou...