Rybáři pro přírodu

Voda - zdroj života

Pro společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. obhospodařujeme prameniště skupinového vodovodu v Moravské Nové Vsi, které spadá do pásma hygienické ochrany 
I. stupně. Naše činnost v prameništi a PHO I. stupně je řízena společností VaK Hodonín a.s.

Ochrana všech složek životního prostředí je zásadní pro každého našeho člena. Provádíme kontrolní odlovy a monitorujeme stav rybí obsádky s cílem dosažení co nejvyšší kvality vody.

Dne 27. 8. 2022 proběhly dětské závody v Prušánkách na Kaluži. Start závodů a zápis malých závodníků probíhal v bouřce ve stanu, bylo to takové rybářské počasí, ale děti to zvládly skvěle a celkem se jich zapsalo 41. Během dne se vyčasilo a děti ulovily hezké ryby.Výsledky:1. místo: Joachim Kovář - ulovil kapra 50 cm2. místo: Tereza...

Dne 27. 8. 2022 od 7.30 proběhnou dětské závody v Prušánkách na Kaluži. Pravidla závodů naleznete zde. Plákat je ke stažení zde. Odkaz na místo pořádání (mapu) naleznete zde.

Pokud má člen spolku dotaz, připomínku nebo podmět, může se kdykoliv obrátit na funkcionáře našeho spolku, dle § 11 stanov MRS. Více informací v sekci dokumenty.