Rybáři pro přírodu

Voda - zdroj života

Pro společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. obhospodařujeme prameniště skupinového vodovodu v Moravské Nové Vsi, které spadá do pásma hygienické ochrany 
I. stupně. Naše činnost v prameništi a PHO I. stupně je řízena společností VaK Hodonín a.s.

Ochrana všech složek životního prostředí je zásadní pro každého našeho člena. Provádíme kontrolní odlovy a monitorujeme stav rybí obsádky s cílem dosažení co nejvyšší kvality vody.

VČS 2023

27.02.2023

Schválené změny:
1. Změny cen místních povolenek KO na rok 2024mládež...............200 Kč
dospělý..............2 000Kč
důchodce..........1 700 Kč
poloviční, ZTP...1 000 Kč
2. Pravidla pro získání místní povolenky KO od roku 2024Člen, který nebude držitelem povolenky v aktuálním roce -> na ni v letech budoucích ztratí nárok. Výjimky schvaluje výbor PS....

Brigáda

06.02.2023

Dne 11. 2. 2023 proběhne brigáda. Sraz v 8:00 u ČOV (případně na mostě u Kyjovky). V případě dotazů kontaktujte Stanislava Vajbara 733594849.

V neděli 26. 2. 2023 od 9:00 se bude v kulturním domě v Prušánkách konat výroční členská schůze rybářského spolku Moravská Nová Ves.Program schůze:ZahájeníVolba mandátové a návrhové komiseZprávy o činnosti a hospodaření za rok 2022Cena povolenky na rok 2024Zpráva kontrolní a revizní komisePlán činnosti na rok 2023Rozpočet na rok 2023DiskuseZávěr...

Povolenky, členské známky a KO je možné zakoupit, mimo termíny prodeje, i online s dodáním na požadovanou adresu zde. Týká se pouze členů PS Moravská Nová Ves. Odevzdat povolenku, při nákupu online, můžete poštou na adresu spolku nebo, po dohodě, členu výboru. Online prodej začne 7. 1. 2023.