Rybáři pro přírodu

Voda - zdroj života

Pro společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. obhospodařujeme prameniště skupinového vodovodu v Moravské Nové Vsi, které spadá do pásma hygienické ochrany 
I. stupně. Naše činnost v prameništi a PHO I. stupně je řízena společností VaK Hodonín a.s.

Ochrana všech složek životního prostředí je zásadní pro každého našeho člena. Provádíme kontrolní odlovy a monitorujeme stav rybí obsádky s cílem dosažení co nejvyšší kvality vody.

Dne 7. 10. 2021 byl vysazen kapr tříletý. Celkem bylo vysazeno 1000 kg.

Výlov ČOV

07.09.2021

Dne 28. 8. 2021 jsem slovili na udici na ČOV Prušánky 131 ks kapra o průměrné váze 2,2 Kg. Kapři jsou ve štěrkovně :-).

Informuje všechny členy spolku, kteří byli postiženi přírodní katastrofou, že mohou na email naryby2018@gmail.com zaslat žádost o pomoc. Spolek nechce, žádným nedopatřením nechat někoho bez pomoci! Výroční členská schůze schválila pomoc ve výši 500.000 Kč.