Rybáři pro přírodu

Voda - zdroj života

Pro společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. obhospodařujeme prameniště skupinového vodovodu v Moravské Nové Vsi, které spadá do pásma hygienické ochrany I. stupně. Naše činnost v prameništi a PHO I. stupně je řízena společností VaK Hodonín a.s.

Ochrana všech složek životního prostředí je zásadní pro každého našeho člena. Provádíme kontrolní odlovy a monitorujeme stav rybí obsádky s cílem dosažení co nejvyšší kvality vody.

6. 11. 2020 bylo vysazeno 120 kg candáty Ca2 a 350 kg štiky Š2 z rybářství Humpolec.

dle aktuálních informací z ministerstva zemědělství je individuální lov ryb povolen a usnesení vlády č. 1102 (omezení volného pohybu osob) se na něj nevztahuje.
Doufám, že se to už měnit nebude!

Vláda ČR zakázala na území celé České republiky volný pohyb osob ode dne 28. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod (přesné znění nařízení viz níže).