Rybáři pro přírodu

Voda - zdroj života

Pro společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. obhospodařujeme prameniště skupinového vodovodu v Moravské Nové Vsi, které spadá do pásma hygienické ochrany 
I. stupně. Naše činnost v prameništi a PHO I. stupně je řízena společností VaK Hodonín a.s.

Ochrana všech složek životního prostředí je zásadní pro každého našeho člena. Provádíme kontrolní odlovy a monitorujeme stav rybí obsádky s cílem dosažení co nejvyšší kvality vody.

Pokud má člen spolku dotaz, připomínku nebo podmět, může se kdykoliv obrátit na funkcionáře našeho spolku, dle § 11 stanov MRS. Více informací v sekci dokumenty.

25. 6. 2022 se konaly dětské rybářské závody v Mikulčicích. Ráno začalo prudkou změnou počasí připomínající spíše začátek podzimu, ale i přes změnu počasí se dětem podařilo ulovit velké ryby. 1. místo
TEREZA POLÁČKOVÁ (kapr 60 cm)
2. místo
JAKUB KRÁSNÝ (kapr 58 cm)
3. místo
ELIŠKA ZOUBKOVÁ (kapr 53 cm)
Všem dětem děkujeme za účast a doufáme, že si užili...

Dne 25. 6. 2022 se budou konat dětké závody v Mikulčicích na Cihelně. Všechny děti jsou srdečně zvány. Zápis závodníků začne v 7:00. Start závodů v 7:30. Pravidla závodu neleznete zde.Dne 7. 6. 2022 bylo vysazeno 2000 kg kapra o průměrné váze 2,5 kg.