31. 8. 2019 DĚTSKÉ ZÁVODY V                            PRUŠÁNKÁCH                            Rybáři pro přírodu         
Voda - zdroj života

31. 8. 2019 dětské rybářské závody v Prušánkách na Kaluži

Všechny děti srdečně zveme na rybářské závody do Prušánek. Zde je odkaz na místo konání závodů. Pravidla závodů naleznete zde. Plakát si můžete stáhnout tady.

Během závodů bude pro děti připraveno občerstvení a po skončení závodů, pokud to počasí dovolí, bude pro děti připraven skákací hrad zdarma.

Pro rodiče dětí a jejich dospělé kamarády, bude připraveno občerstvení a zkušený tým GRIL MAKREL, který jak už názvu týmu vyplívá bude připravovat makrely na grilu 😊. Pro společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. obhospodařujeme prameniště skupinového vodovodu v Moravské Nové Vsi, které spadá do pásma hygienické ochrany I. stupně. Naše činnost v prameništi a PHO I. stupně je řízena společností VaK Hodonín a.s.

Ochrana všech složek životního prostředí je zásadní pro každého našeho člena. Provádíme kontrolní odlovy a monitorujeme stav rybí obsádky s cílem dosažení co nejvyšší kvality vody.
Informace na tomto webu slouží primárně našim členům.

Aktuality naleznete zde.