Rybáři pro přírodu

Voda - zdroj života

Pro společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. obhospodařujeme prameniště skupinového vodovodu v Moravské Nové Vsi, které spadá do pásma hygienické ochrany 
I. stupně. Naše činnost v prameništi a PHO I. stupně je řízena společností VaK Hodonín a.s.

Ochrana všech složek životního prostředí je zásadní pro každého našeho člena. Provádíme kontrolní odlovy a monitorujeme stav rybí obsádky s cílem dosažení co nejvyšší kvality vody.


Dne 7. 9. 2023 bylo vysazeno 2000 kg kapra K3 o průměrné hmotnosti 3,3 kg/ks. Fotogalerie zde.


2. 9. 2023 se uskutečnily dětské závody v Prušánkách. Celkem se zúčastnilo 59 dětí. Všem dětem za účast děkujeme!Výsledky:1. místo – JOCHIM JIŘÍ KOVÁŘ2. místo – TEREZA POLÁČKOVÁ3. místo – MAXIM KRŮŽELAGratulujeme!Fotogalerii ze závodů naleznete zde.


2. 9. 2023 PROBĚHNOU DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY V PRUŠÁNKÁCH NA KALUŽI.Zápis závodníku bude probíhat od 7:00. Plakát je ke stažení zde. Pravidla závodů
naleznete zde.
Občerstvení pro děti zajišěno. Všechny děti jsou srdečně zvány.