Rybáři pro přírodu

Voda - zdroj života

Pro společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. obhospodařujeme prameniště skupinového vodovodu v Moravské Nové Vsi, které spadá do pásma hygienické ochrany 
I. stupně. Naše činnost v prameništi a PHO I. stupně je řízena společností VaK Hodonín a.s.

Ochrana všech složek životního prostředí je zásadní pro každého našeho člena. Provádíme kontrolní odlovy a monitorujeme stav rybí obsádky s cílem dosažení co nejvyšší kvality vody.


3. 6. 2023 PROBĚHNOU DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY V MIKULČICÍCH.Zápis závodníku bude probíhat od 7:00. Plakát je ke stažení zde. Prvidla závodů
naleznete zde.
Všechny děti jsou srdečně zvány.


18. 4. 2023 úspěšně sloužilo zkoušku pro získání 1. Rybářského lístku 23 dětí. Všem dětem gratulujeme!
Děti, které navštěvovaly kroužek mohou jet na rybářský tábor, který se bude konat v termínu od 14 do 16. 7. 2023 v Pasohlávkách v ubytovacím zařízeni Moravského rybářského svazu na břehu horní Mušovské nádrže. Bližší informace u vedoucích...


Dne 16. 4. 2023 byly umístěny výtěrové koše pro candáta. Místa jsou označena na hladině bílou bójí. Je zakázáno nahazovat do blízkosti bójí a jakýmkoliv způsobem rušit.
Děkujeme.


VČS 2023

27.02.2023

Schválené změny:
1. Změny cen místních povolenek KO na rok 2024mládež...............200 Kč
dospělý..............2 000Kč
důchodce..........1 700 Kč
poloviční, ZTP...1 000 Kč
2. Pravidla pro získání místní povolenky KO od roku 2024Člen, který nebude držitelem povolenky v aktuálním roce -> na ni v letech budoucích ztratí nárok. Výjimky schvaluje výbor PS....