Rybáři pro přírodu

Voda - zdroj života

Pro společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. obhospodařujeme prameniště skupinového vodovodu v Moravské Nové Vsi, které spadá do pásma hygienické ochrany 
I. stupně. Naše činnost v prameništi a PHO I. stupně je řízena společností VaK Hodonín a.s.

Ochrana všech složek životního prostředí je zásadní pro každého našeho člena. Provádíme kontrolní odlovy a monitorujeme stav rybí obsádky s cílem dosažení co nejvyšší kvality vody.

Chov candáta

15.03.2024

14. 3. 2024 bylo tradičně rozmístěno 16 výtěrových košů, které mají candátům nahradit přirozené místo. V místech košů platí zákaz lovu.Děkujeme za pochopení.

V pátek 17. 2. 2024 proběhne brigáda. Organizuje
Stanislav Vajbar (brigády M. N. Ves) - 733 594 849Sraz v 8:00 na ČOV v Moravské Nové Vsi

V neděli 18. 2. 2023 od 9:00 se bude na Sokolovně v Moravské Nové Vsi konat výroční členská schůze rybářského spolku Moravská Nová Ves.Program schůze:ZahájeníVolba mandátové a návrhové komiseZprávy o činnosti a hospodaření za rok 2023Cena povolenky na rok 2025Zpráva kontrolní a revizní komisePlán činnosti na rok 2024Rozpočet na rok 2024Diskuse...