Rybáři pro přírodu

Voda - zdroj životaPro společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. obhospodařujeme prameniště skupinového vodovodu v Moravské Nové Vsi, které spadá do pásma hygienické ochrany I. stupně. Naše činnost v prameništi a PHO I. stupně je řízena společností VaK Hodonín a.s.

Ochrana všech složek životního prostředí je zásadní pro každého našeho člena. Provádíme kontrolní odlovy a monitorujeme stav rybí obsádky s cílem dosažení co nejvyšší kvality vody.

Brigáda

11.05.2020

V sobotu 16. 5. 2020 bude brigáda. Sraz v 8:00 na ČOV Moravská.

5 hnízd je obsazeno candáty. Jeden koš jsme vytáhli a fyzicky zkontrolovali. Fotka je zde. Koš je plný jiker.

Po několikátém dotazu, jak to je s přisvojováním ryb je zde malé shrnutí.

Je přísně zakázáno skladovat odpad v PHO I. stupně! U vývěsky a kdekoliv v přírodě. Osobám, které budou při nedodržení nakládání s odpady přistiženy - bude vstup do PHO I. stupně zakázán . Osobám, které nemají vstup do PHO. I stupně povolen a budou přistiženi při znečištění PHO I. stupně hrozí ve správním řízení pokuta 20.000 Kč. Správní řízení...