Rybáři pro přírodu

Voda - zdroj života

Pro společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. obhospodařujeme prameniště skupinového vodovodu v Moravské Nové Vsi, které spadá do pásma hygienické ochrany 
I. stupně. Naše činnost v prameništi a PHO I. stupně je řízena společností VaK Hodonín a.s.

Ochrana všech složek životního prostředí je zásadní pro každého našeho člena. Provádíme kontrolní odlovy a monitorujeme stav rybí obsádky s cílem dosažení co nejvyšší kvality vody.

Dne 19.11.2023 nás navždy opusti člen našeho spolku, náš kolega a kamarád Ivan Salčák ve věku 55 let.

Ceník 2024

19.11.2023

Ceny pro rok 2024 naleznete zde. Ceny povolenek byly schváleny VČS konanou 16.2.2023.