Rybáři pro přírodu

Voda - zdroj života

Pro společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. obhospodařujeme prameniště skupinového vodovodu v Moravské Nové Vsi, které spadá do pásma hygienické ochrany I. stupně. Naše činnost v prameništi a PHO I. stupně je řízena společností VaK Hodonín a.s.

Ochrana všech složek životního prostředí je zásadní pro každého našeho člena. Provádíme kontrolní odlovy a monitorujeme stav rybí obsádky s cílem dosažení co nejvyšší kvality vody.

V letošním školním roce 2020/2021, z důvodu pandemie, zatím kroužky probíhat nebudou. Jakmile se situace zlepší kroužky se zahájí, zkoušky pro získání 1. rybářského lístku by proběhly v polovině roku 2021.

Zarybnění

08.10.2020

7. 10. 2020 bylo vysezono 70 kg štik velikost cca 35 cm. Foto zde.

3. 10. 2020 bylo vyloveno 250 ks kapra o průměrné váze 1,2 kg z ČOV Prušánky. Kapři byly vysazeni do štěrkovny. Foto zde.

Zarybnění

01.10.2020

V 36 týdnu bylo vysazeno 1200 kg kapra z rybářství Hodonín.