Rybáři pro přírodu

Voda - zdroj životaPro společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. obhospodařujeme prameniště skupinového vodovodu v Moravské Nové Vsi, které spadá do pásma hygienické ochrany I. stupně. Naše činnost v prameništi a PHO I. stupně je řízena společností VaK Hodonín a.s.

Ochrana všech složek životního prostředí je zásadní pro každého našeho člena. Provádíme kontrolní odlovy a monitorujeme stav rybí obsádky s cílem dosažení co nejvyšší kvality vody.

Limit žádostí nečlenských povolenek je pro letošní rok vyčerpán. Formulář není dostupný.

VČS 2020

17.02.2020

Nejdůležitějěí změny přijáte VČS.
Změny cen povolenek platné od roku 2021.
Změna celkového počtu přisvojených ryb na 30 ks,
platné od roku 2021.
V roce 2020 je počet přisvojených ryb 50.
Změna délky přisvojeného amura 65 cm.