Závěry VČS 2021

19.07.2021

Dne 18. 7. 2021 proběhla VČS.

VČS SE USNESLA - SHVÁLILA:

1. Zprávu o činnosti

2. Zprávu předsedy KRK

3. Výsledky hospodaření a účetní závěrku

4. Plán činnosti na rok 2021

5. Rozpočet na rok 2021

Byla schválena pomoc postiženým členům spolku tornádem do výše 500.000 Kč.

Cena povolenek na rok 2022 zůstala na stejné úrovni jako v roce 2021.