VČS 2021

09.07.2021

Dne 18. 7. 2021 od 9:00 proběhne Výroční členská schůze 2021. Místo konání bude kulturní dům v Prušánkách. Prosíme Vás o maximální možnou účast i v této složité době. Níže věnujete pozornost programu a opatření C-19, která jsou pořád v platnosti.

Návrh programu nadcházející výroční (náhradní) členské schůze 2021
pobočného spolku:
1. Zahájení
2. Volba komisí
3. Schválení pomoci postiženým členům spolku živelnou pohromou
4. Přednesení zpráv o činnosti a hospodaření za kalendářní rok 2020
5. Schválení plánu hospodářské činnosti na kalendářní rok 2021
6. Diskuze
7. Schválení usnesení
8. Závěr

Pokud máte bod k doplnění programu, napište Váš požadavek do 16. 7. 2021 do 17:00 na mail naryby2018@gmail.com


Přesný program bude schválen členy spolku, kteří se VČS účastní. Prosíme o maximální možnou účast.

Pravidla a doporučení

V případě konání členské schůze družstva nebo voleb orgánu právnické osoby byla přijata speciální režimová opatření pro případ, kdy se na jednom místě sejde více jak 10 osob, jsou to:

  • každá osoba musí mít nasazenou chirurgickou roušku nebo respirátor třídy FFP2, KN95 nebo N 95,
  • osoby jsou usazené tak, aby mezi sebou seděly ob jedno sedadlo (to neplatí pro členy společné domácnosti).

Dále musí být splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

  • absolvování PCR testu v posledních 7 dnech,
  • absolvování POC antigenního testu v posledních 72 hodinách,
  • absolvování testu v práci či ve škole v posledních 72 hodinách,
  • mít laboratorně potvrzené prodělání onemocnení covid-19, které není starší jak 180 dní,
  • mít alespoň 14 dní od aplikace druhé dávky u dvoudávkové vakcíny,
  • u jednodávkové vakcíny musí od očkování uplynout alespoň 14 dní.