Nakládání s odpadem!

13.04.2020

Je přísně zakázáno skladovat odpad v PHO I. stupně! U vývěsky a kdekoliv v přírodě. Osobám, které budou při nedodržení nakládání s odpady přistiženy - bude vstup do PHO I. stupně zakázán . Osobám, které nemají vstup do PHO. I stupně povolen a budou přistiženi při znečištění PHO I. stupně hrozí ve správním řízení pokuta 20.000 Kč. Správní řízení hrozí všem osobám, které znečistí PHO I. stupně.