VČS 26. 2. 2023

06.02.2023

V neděli 26. 2. 2023 od 9:00 se bude v kulturním domě v Prušánkách konat výroční členská schůze rybářského spolku Moravská Nová Ves.

Program schůze:

  • Zahájení
  • Volba mandátové a návrhové komise
  • Zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2022
  • Cena povolenky na rok 2024
  • Zpráva kontrolní a revizní komise
  • Plán činnosti na rok 2023
  • Rozpočet na rok 2023
  • Diskuse
  • Závěr

Všichni členové spolku jsou srdečně zváni.

Výbor spolku M. N. Ves.