VČS 16.2.2020 od 9:00 v Moravské na sokolovně

10.02.2020

Všichni členové spolku jsou srdečně zváni na výroční členskou schůzi. Občerstvení zajištěno!

Program:

 • Zahájení
 • Volba mandátové a návrhové komise
 • Zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2019
 • Závěry IV. sjezdu MRS
 • Pravidla kontrolního odlovu na M3A
 • Cena povolenky na rok 2021
 • Pracovní činnost
 • Zpráva kontrolní a revizní komise
 • Plán činnosti na rok 2020
 • Rozpočet na rok 2020
 • Diskuse
 • Schválení usnesení
 • Závěr

Po schůzi se budou prodávat povolenky!