Přisvojování ryb

19.04.2020

Po několikátém dotazu, jak to je s přisvojováním ryb je zde malé shrnutí.

Přisvojování ryb je upraveno v platných BPVRP v bodě VII, podmínky jsou ke stažení v sekci dokumenty, každý je musí mít při lovu u sebe.

Text:

V mimopstruhovém rybářském revíru si může osoba provádějící lov přisvojit v jednom dni, i když loví na více rybářských revírech, nejvýše 7 kg všech druhů ryb. Dojde-li k překročení tohoto limitu poslední ulovenou rybou, lze si i tuto rybu přisvojit. Denní úlovek kapra, štiky, candáta, sumce a amura je omezen na 1 kus denně, přičemž je možná jejich kombinace do celkového počtu 2 kusů. Po přisvojení si úlovku uvedených ryb končí denní lov, i když tento nedosahuje maximální povolenou hmotnost denního úlovku 7 kg. Úlovek lína je omezen na 3ks denně. Byla-li si osobou provádějící lov přisvojena ryba, kterou celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg, končí jejím přisvojením denní lov.

Příklady z M3A po lopatě:

I. v jednom dnu si "zasáčkuju" kapra 3 kg chytám dál zasáčkuju amura 3,5 kg a končím i když ryby nemají 7 kg, tak se kombinuje kapr, amur, štika, sumec a candát (candát je na M3A hájený celoročně).

II. v jednom dnu můžu zasáčkovat jen 1 kapra!

III. v jednom dnu můžu zasáčkovat jen 1 amura!

IV. v jednom dnu můžu zasáčkovat jen 1 štiku!

V. v jednom dnu můžu zasáčkovat jen 1 sumce!

VI. candát je M3A hájen celoročně!

VII. pokud si zasáčkuju rybu, která nemá 7 kg (kapr, amur, sumec, štika) pokračuje lov, dokud další zasáčkovanou rybou, jakoukoli (například karasem, cejnem), nepřekročím 7 kg!

VIII. přisvojenou rybou nad 7 kg končí lov!

IX. 3 líny si v jednom dnu na M3A snad nikdo nebere.

X.na M3A je možno zasáčkovat v roce 2020 celkem 50 ks vybraných druhů ryb, seznam ryb je v dodatku.   

Pokud by dále bylo něco nejasné, napište. 

Petrův zdar!