NOUZOVÝ STAV V ČR 

25.03.2020

V ČR je vyhlášen z důvodu pandemie koronaviru nouzový stav od 16. 3. Vláda ČR zakázala volný pohyb osob. Výkon rybářského práva je možné vykonávat i v této situaci, ale je nezbytné dodržovat ostatní nařízení a zákazy vlády ČR. Od 24. 3. 2020 do 1. 4. 2020 je možné se na veřejnosti pohybovat maximálně ve dvou (s výjimkou rodinných příslušníků), požívání roušek a zvýšena hygiena je nutností, která chrání nás všechny a pokud nařízení budeme dodržovat, budou omezení trvat kratší dobu a vše se vrátí do normálu. 

Děkuji Vám všem, že se chováte zodpovědně a přeji pevné zdraví v této složité době.

Petrův zdar!

M. Láníček
předseda spolku