Vjezd do PHO I. stupně

03.05.2024

Vjezd do PHO I. stupně prameniště skupinového vodovodu v Moravské Nové Vsi je všem motorovým vozidlům zakázán. Členové spolku jsou dodatkem jasně informováni o zákazu vjezdu osobních automobilů, tento zákaz platí i pro čtyřkolky se spalovacím motorem, které se počtem náprav a pohonným ústrojím od osobního automobilu neliší. Členové, kteří nebudou dodržovat pravidla pohybu v PHO I. stupně, se vystavují kárnému postihu. 

Je důležité dodržovat tato pravidla pro bezpečnost a ochranu prostředí v daném území.

Miroslav Láníček
předseda spolku