Historie aktuálně

Termín konání VČS

16. 2. 2020 v Moravské na sokolovně od 9:00. Program bude upřesněn později.

NA KONCI SE BUDOU NAPOSLED PRODÁVAT POVOLENKY a členství.

27. 11. 2019

24. 11. 2019 bylo vysazeno 151 kg štiky, 180 g/ks

27. 11. 2019 nás navždy opustil náš dlouholetý člen, pamětník, rybář a kamarád pan František Zugar ve věku 76 let.

24. 11. 2019
14. 11. 2019 bylo vysazeno 700 kg kapra, 2,8 kg/ks


20. 11. 2019

20. 11. 2019 vysazeno 120 kg candáta, velikost cca 160 g/ks (20 cm)

15. 11. 2019 (datum zápisu)

14. 11. 2019 bylo vysazeno 31 kg candáta, velikost cca 200 g/ks (25-30 cm), a 31 kg štiky, velikost cca 150 g/ks.

7. 11. 2019

Členům, kteří v roce 2019 odpracovali brigádu, bude náš pobočný spolek odpracované hodiny kompenzovat přiměřenou částkou z ceny povolenky v roce 2020.

V žádném případě nedojde k propadnutí odpracovaných hodin v roce 2019.

4. 11. 2019

Na ČOV v Moravské jsem 2. 11. 2019 postavili 2 dřevěné domky, které budou sloužit k uskladnění materiálu a vybavení, které používáme k obhospodařování štěrkovny, domky jsme koupily od města Brna za 11.800 Kč. Foto zde.

Za možnost využívat prostor na ČOV obci Moravská Nová Ves děkujeme.

31. 10. 2019

Dne 7. 10. 2019 rezignoval na funkci člena výboru a jednatele spolku Martin Veselka z osobních důvodů.

Na výborové schůzi dne 8. 10. 2019 se usnesením č. 35 stal členem výboru Petr Zachara, který byl náhradníkem za obec Mikulčice.

Z řad přítomných členů výboru byl zvolen jednatelem spolku David Pintera. Změna zápisu ve spolkovém rejstříku bude dokončena do poloviny listopadu 2019.

31. 10. 2019

Nejdůležitější změny přijaté nejvyšším orgánem Svazu, tj. IX. Sjezdem Moravského rybářského svazu, z.s. konaného dne 5. 10. 2019 v Blansku s platností od 1. 1. 2020:

Změny základních dokumentů:Stanovy:
1. Sjezd zrušil pracovní povinnost členů - brigády
2. Sjezd stanovil výši členského příspěvku na 1.250,-Kč pro členy od 16ti let (bez výjimky)
3. Sjezd nově zavádí udržovací členský příspěvek ve výši 450,-Kč pro členy, kteří v daném roce nebudou žádat o vydání povolenky. V případě, že se člen po úhradě udržovacího členského příspěvku v daném roce rozhodne si povolenku pořídit, je povinen dále uhradit plný členský příspěvek ve výši 1.250,-Kč

Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech mimopstruhových:

1. Povinné vybavení:

Oprávněný k lovu ve vodách mimopstruhových musí mít u sebe platný rybářský lístek, povolenku k lovu, Bližší podmínky výkonu rybářského práva (pouze v tištěné podobě) a členskou legitimaci (pokud je členem MRS nebo ČRS).

2. Počet a množství úlovku:

V mimopstruhovém rybářském revíru si může osoba provádějící lov přisvojit v jednom dni, i když loví na více rybářských revírech, nejvýše 7 kg všech druhů ryb. Dojde-li k překročení tohoto limitu poslední ulovenou rybou, lze si i tuto rybu přisvojit. Denní úlovek kapra, štiky, candáta, sumce a amura je omezen na 1 ks denně, přičemž je možná jejich kombinace do celkového počtu 2 ks. Po přisvojení si 2 kusů úlovku uvedených ryb, končí denní lov, i když tento nedosahuje maximální povolenou hmotnost celkového denního úlovku 7 kg. Úlovek lína je omezen na 3 kusy denně. Byla-li si osobou provádějící lov přisvojena ryba, kterou celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg, končí jejím přisvojením denní lov.

10. 10. 2019

1. 10. bylo vysazeno 1000 kg kapra K-3.

9. 10. 2019
V sobotu 28. 9. jsme zlovili na udici na ČOV Prušánky 300 ks kapra o průměrné váze 600 g. Kapry jsme převezli do štěrkovny.

2. 9. 2019

Výsledky a fotogalerie z dětských závodů je dostupná zde.

1. 9. 2019

31. 8. 2019 proběhly dětské závody v Prušánkách na Kaluži, závodilo 23 dětí a celé závody byla přítomna skvělá atmosféra. Bylo uloveno celkem přes 20 kaprů a vítězný kousek měřil 57 cm! Všem dětem gratulujeme a děkujeme za účast! Výsledky a fotogalerii zde brzo zveřejníme.

Petrův zdar!

18. 8. 2019

Je nepřípustné u vývěsky u Kyjovky skladovat odpad. Žádáme všechny rybáře, aby si odpad od vody odnášeli a likvidovali v souladu s legislativou.

12. 8. 2019
V sobotu 10. 8. jsme zlovili na udici na ČOV Prušánky 506 ks kapra o průměrné váze 400 g. Kapry jsme převezli do štěrkovny, viz foto.

Do ČOV jsme nasadili v květnu 100 kg kapra K1 o průměrné váze 70 g. Kapři na ČOV nabrali za 3 měsíce cca 300 g.

Pořád je v ČOV cca 900 ks kapra.

3. 7. 2019

Na štěrkovně byla nalezena bunda. Informace u RS Jiřího Marka 725 656 815.

26. 6. 2019

V sekci dokumenty je dostupný návrh změn BPVRP 2019, návrh byl projednán na schůzi výboru 23. 6. 2019. Názor výboru je v textu zapsán a tímto způsobem budou zástupci našeho spolku na IX sjezdu MRS hlasovat (IX sjezd se bude konat v letošním roce).

Na výborové schůzi konané 23. 6. 2019 byl projednán návrh změn stanov MRS, které se také budou projednávat na IX sjezdu MRS. Návrh je velmi rozsáhlý a je umístěn v sekci dokumenty. Nejdůležitější navrhovanou změnou je:

--Upuštění od brigádnické povinnosti § 7 a zvýšení ceny členské známky o nějakou částku. Návrhy jsou různé. Výbor našeho spolku tuto změnu podpořím zjednoduší se celý administrativní systém.

-- Změna kárného řízení § 8, přestupků, kárného řádu atp. Výbor našeho spolku tuto změnu nepodpoří, došlo by k přenesení všech rozhodnutí na kárný senát MRS. Výbor spolku a nejvyšší orgán výroční členská schůze by již neměli možnost se k přestupkům svých členů vyjadřovat. Domníváme se, že dvojstupňové rozhodování, kdy v 1. stupni rozhodne výbor nebo VČS a v 2. stupni kárný senát je spravedlivější a administrativně rychlejší.

Jedná se pouze o návrhy a se všemi změnami, které budou na IX sjezdu MRS schváleny, budete seznámeni.

20. 6. 2019

Pokud máte nějaký dotaz týkající se našeho spolku, obracejte se prosím na nás prostřednictvím těchto stránek, prostřednictvím tohoto formuláře.

Fóra a diskuze na sociálních sítích nevyjadřují názor výboru spolku a nejsou výborem spolku autorizována.

20. 6. 2019

Minulý týden, byl vyloven poslední koš (hnízdo) pro vytření candáta. V hnízdě se vytřel okoun v hojném počtu.

Co mě velmi nemile překvapilo bylo množství silonu a montáží, které byly na koši! Koš byl minimálně 140 m od břehu, a přesto se našli rybáři, kteří to prostě zkoušeli. Některé vlasce se na koš mohly dostat při zdolávání, nicméně lov a jakékoliv rušení v blízkosti košů bylo zakázáno! Jednání rybáře, který záměrně cílil na bóji koše je nepochopitelné a nepřijatelné.

M. Láníček

8. 6. 2019

Minulý týden byly vyloveny koše pro vytírání candáta, poslední na zadním jezeře nám bouřka zabránila vylovit. Candáti se vytřeli pouze v jednom, ale i tak je to úspěch a doufáme, že do budoucna to bude lepší.

8. 6. 2019

Dokument zveřejněný na stránkách obce Moravská Nová Ves od společnosti VaK Hodonín a.s. (VaK) je dostupný zde.

Ochrana vodního zdroje, který pro společnost VaK obhospodařujeme, a všech složek životního prostředí je zásadní pro všechny naše členy! Viz ÚVOD.

7. 6. 2019

14. 5. 2019 Jaroslav Šerák rezignoval na funkci místopředsedy a člena výboru našeho spolku z osobních důvodů. Výbor spolku tuto skutečnost vzal na vědomí. Výbor spolku děkuje Jaroslavovi za veškerou práci, osobní nasazení a čas, který činnostem pro spolek věnoval.

Novým členem výboru se stal 28. 5. 2019 Ivan Beťko, který byl prvním náhradníkem za obec Prušánky a s ustanovením souhlasil. Výbor spolku vzal tuto skutečnost na vědomí usnesením
č. 29.

Výbor spolku zvolil na schůzi výboru 28. 5. 2019 do funkce místopředsedy Davida Šorela usnesení č. 30, který s funkcí souhlasil.

3. 6. 2019
1. 6. 2019 se uskutečnili dětské závody na Cihelně v Mikulčicích. Závodů se zúčastnilo 49 dětí!
Výsledky a fotogalerii naleznete zde (fotky postupně budou přibývat).

2. 6. 2019
30. 5. bylo vysazeno 700 kg kapra o průměrné váze 1,3 kg/ks. Jsou krásní, foto zde.

15. 5. 2019
1. 6. 2019 proběhnou dětské závody v Mikulčicích, info zde. Po závodech cca v 16:00 začne společenská akce pro členy našeho spolku. Občerstvení zajištěno. Všichni členové spolku jsou srdečně zváni!

14. 5. 2019
14. 5. 2019 bylo vysazeno 100 kg násady kapra do ČOV Prušánky v září/říjnu provedeme kontrolní odlov.

14. 5. 2019 bylo do štěrkovny vysazeno 136 kg násady lína.

4. 5. 2019
Bylo nalezeno pouzdro s pruty, foto zde. Maitel si věci může vyzvednout v Prušánkách, po tel. domluvě. Kontaktní telefon: 777945177.

12. 4. 2019
11. 4. 2019 bylo vysazeno 60 kg lína obecného z RYBÁŘSTVÍ HODONÍN. Foto zde.

6. 4. 2019
Limit žádostí o nečlenské povolenky byl překročen. Přijímání žádostí pro tento rok bylo zastaveno.

V současné době máme plný stav členů a přijetí nového je podmíněno odchodem stávajícího. Evidujeme přes 50 žádostí o členství v našem spolku. Přijímání nových žádostí bylo pozastaveno.

17. 3. 2019
Je schválen nový dodatek ke kontrolnímu odlovu na M3A. Dodatek je ke stažení v sekci dokumenty a nebo zde.
Rybářská stráž ho průběžně bude rozdávat rybářům. Hlavní změnou je celoroční hájení candáta a povolení lovu kaprovitých ryb 00 - 24, při lovu 00 - 24 musí být lovné místo osvětleno tlumeným světlem, doporučujeme místo osvětlit již za soumraku.

10. 3. 2019
V sobotu 9. 3. jsme rozvezli koše na vytření candáta. Je zakázano jakkoliv rušit kolem košů. V úseku košů 10 a 11 je zakázán rybolov. Úsek bude označen na břehu tabulemi, bóje jsou jasně viditélné. Mapa umístění košů je zde. Informace budou na nástěnkách.

10. 3. 2019
7. 3. bylo vysazeno 2000 kg kapra - výběr z RYBÁŘSTVÍ HODONÍN.

7. 3. 2019
V sobotu 9. 3. budeme rozvážet koše na vytření candáta (6. 3. se nám to z důvdu nepřízně počasí nepodařilo). Místa košů budou označena viditelnou bójí s praporkem. Informace o umístění bójí a stavu košů budeme postupně zveřejňovat.

24. 2. 2019
V sekci dokumenty jsou dostupné dokumenty z VČS 2019

17. 2. 2019

V sobotu 16. 2. 2019 v 9:00 proběhla VČS. Všem děkujeme za účast. Zápis ze schůze bude dostupný v sekci dokumenty.

13. 2. 2019

V sobotu 16. 2. 2019 v 9:00 bude na sokolovně v Moravské Nové Vsi výroční členská schůze!
Po schůzi bude připraveno drobné občersvení.
Všichni členové spolku jsou srdečně zvání!

Program schůze:

1 Volba mandátové a návrhové komise
2 Zpráva o činnosti spolku - přednese předseda PS, hospodář
2.1 Místní skupiny - úkol z minulé VČS
2.2 Neprojednané odměny vyplácené členům minulého výboru, závazek za výlov ČOV 2017
2.3 Nová RS - změny v RS
2.4 Dary věnované spolku
2.5 Rybářské dětské závody - dětský den, kroužky mládeže, propagace spolku
2.6 Výsledky hospodaření, účetní závěrka
2.7 Rybí obsádka, sumarizace, hájení ryb
2.8 Schůze s mysliveckým spolkem TŘI TOPOLY
3 Návrh na zázemí rybářského spolku - rybářská bašta

4 Návrh na odměňování funkcionářů, členů RS, vedoucích kroužků, členů spolku a osob za mimořádný přínos spolku
5 Návrh na úpravu osobní pracovní činnosti - brigády
6 Zpráva předsedy KRK - přednese p. Salajka
7 Plán činnosti na rok 2019
8 Rozpočet na rok 2019

9 Diskuse
10 Usnesení

11 Závěr

15. 1. 2019

26. 1. 2019 bude probíhat brigáda na štěrkovně v Moravské. Sraz v 8:00 na mostě u Kyjovky. V případě potřeby kontaktujte Stanislava Vajbara.

10. 1. 2019

Výroční členská schůze proběhne 16. 2. 2019 na sokolovně v Moravské Nové Vsi v 9:00.

10. 1. 2019

Prodej povolenek bude probíhat:

18. 1. 2019 v 15:00 v Prušánkách v HOSTINCI U SCHOTTLŮ

19. 1. 2019 v 15:00 v M. N. Vsi v Restauraci u Sečkářů

20. 1. 2019 v 15:00 v Mikulčicích v Hostinci U Losíků

Poslední termín prodeje povolenek bude po VČS 16. 2. 2019.

3. 1. 2019

12. 1. 2019 bude brigáda na štěrkovně v M. N. Vsi. Sraz v 8:00 na mostě u Kyjovky. Bližší informace - Stanislav Vajbar

28. 12. 2018

Odevzdání povolenek bude možné v následujících termínech:
11. 1. 2019 v 17:00 v Prušánkách v HOSTINCI U SCHOTTLŮ
13. 1. 2019 v 15:00 v Mikulčicích v Hostinci U Losíků
13. 1. 2019 v 16:00 v M. N. Vsi v Restauraci u Sečkářů
Součaně s odevzdáním povolenek proběhnou dílčí schůzky (před VČS), ktérá se bude konat v únoru 2019.

Mimo termíny výše můžete také povolenky zanechat u obsluhy v Restauraci u Sečkářů od
2. 1. 2019 do 14. 1. 2019.

15. 11. 2018

13. 11. 2018 proběhlo vysazení candáta z Rybářství Hodonín. Průměrná délka 30 cm, celková hmotnost 88,5 kg.

20. 10. 2018

V sobotu dopoledne proběhlo vysazení candáta obecného z Rybářství Hodonín (Blatnička). Candát měl v průměru 15 cm o celkové váze 40 kg. Foto zde...

15. 10. 2018

Výbor spolku ustanovil do funkce hospodáře spolku p. Michala Ustýnka, který má odborné znalosti v oboru a patřičnou kvalifikaci. V souladu se Stanovami MRS se p. Ustýnek bude zúčastňovat výborových schůzí, ale jeho hlas bude hlasem poradním.

15. 10. 2018

Na výborové schůzi, konané dne 11. 10., v souladu se stanovami MRS se stal členem výboru (s právem hlasovat) Stanislav Vajbar, který byl 1. náhradníkem, s funkcí člena výboru souhlasil. Výbor spolku vzal tuto skutečnost na vědomí.

14. 10. 2018

K 1. 9. 2018 rezignoval na funkci hospodáře a člena výboru p. Radek Košut. Po vzájemné dohodě pokračoval ve funkci do konce září. Přes rozdílné názory si výbor spolku jeho vykonané práce pro spolek velice váží.

Děkujeme.

M. Láníček

12. 10. 2018
Náš spolek získal zdarma od p. Holuba nádrž, objem 600 litrů, na trasport ryb.
Děkujeme! Foto zde.

8. 10. 2018

Dnes 8. 10. jsme vysadili do Štěrkovny 243 kg candáta o průměrné velikosti 40 cm. V plánu je do konce října vysadit dalších 200 kg candáta o průměrné velikosti 15 cm.

2. 10. 2018

V sobotu 6. 10. bude brigáda na šterkovně v Moravské Nové Vsi. Sraz je v 8:30 na mostě u Kyjovky. Bližší informace podá Stanislav Vajbar.

2. 10. 2018

Rybářská stráž zadržela na štěrkovně 3 osoby, které lovily bez příslušného oprávnění. Osobám bylo zadrženo vybavení a byly předány do přestupkového řízení na MÚ Břeclav.

29. 09. 2018

V sobotu 29. 09. 2018 proběhly v Prušánkách na "Kaluži" dětské rybářské závody. Děkujeme všem zúčastněným, že i přes chladné podzimní počasí dorazili.Děkujeme obci Prušánky za podporu a všem sponzorům, kteří věnovali ceny pro naše malé závodníky. Rybářství Habáň Moravská Nová Ves, MoraviaFishing Břeclav, CarpProduct.cz Hodonín, U Kapra a Parmy Hodonín. Foto zde bude postupně doplněno. Výsledky závodů zde.

29. 09. 2018

V sobotu 29. 09. 2018 jsme vysadili do šterkovny amura o celkové hmotnosti 206 kg, kterého jsme zakoupili od MO v Týnci. Foto zde.

15. 09. 2018

Náš tým ve složení Eda Dvoriak, Mira Láníček, David Pintera a Tonda Salajka na dálku manegerovaným naší tajnou zbraní (Mira Říha), obsadil na GULÁŠFESTU krasné druhé místo. Děkujeme všem za podporu...

11. 9. 2018

V sobotu 15. 9. 2018 bude v Moravské Nové Vsi GULÁŠFEST! Náš spolek a jeho tým bude vařit speciální rybí guláš z hovězí kližky :-). Přijďte nás podpořit a ochutnat! Začátek je v 8:00 a konzumace začíná ve 13 :-). Místo: Hostinec u Sečkářů.

6. 9. 2018

Dnes bylo vysazeno 1 300 kg kapra o průměru 2, 5 kg ze Sádek Mostiště, Velké Meziříčí. Ryby jsou ve skvělé kondici v převažující formě kapr lysec. Z důvodu vysazení je hájeno první jezero včetně průplavů od 6. 9. 2018 do 9. 9. 2018 včetně. Na "Kaluži" v Prušánkách bylo vysypáno 40 ks na plánované podzimní dětské závody. Foto z nakládky a vysazení zde.

23. 8. 2018

V sekci dokumenty je ke stažení příloha Jednacího řádu ČRS. Příklady nejčastějších porušení Stanov, Jednacího řádu a Právních předpisů upravujících výkon Rybářského práva a doporučená řešení. Tato příloha Jednacího řádu ČRS byla převzata a schválena Výborem našeho spolku. V sekci kontakty byly zveřejněna čísla RS.

12. 8. 2018
Bohužel nám v minulém týdnu uhynuly všechny ryby na rybníku ČOV Prušánky :-(. Celkem 753 kaprů o průměrné váze 1,5 kg. Důvod úhynu, bude pravděpodobně v kombinaci více faktorů. Věc šetří opravněné instituce. O výsledku šetření Vás budeme informovat.

M. Láníček

PS. Je to velmi smutné a je to velká škoda. Děkuji všem, kteří se na chovu ryb, od dubna až do doby, kdy jseme uhynulé ryby vylovily, podíleli.

Děkuji.

23. 7. 2018
Tak se podařilo Rybářství Hodonín dodat i zbývajících 500 kg kapra.

18. 7. 2018
Dnes 18. 7. bylo vysazeno 870 kg kapra z Rybárství Hodonín, foto zde. V plánu bylo vysazení o 500 kg více, ale bohužel výlovy na rybnících v celé ČR jsou hluboko pod očekáváním, vše je spojeno s dlouhodobě nízkými hladinami vod. Snad se nám podaří plán dohnat a 500 kg kapra vysadit, poté již budeme vysazovat dravce a na podzim Amura z chovu pobočného spolu Týnec.

M. Láníček

5. 7. 2018
Objevil se "tvůrčí" výklad naší metodiky. Někteří žadatelé a garanti zřejmě textu dobře neporuzměli.
Takže:
Na nečlenskou povolenku není nárok!
Vyplněním formuláře nevzniká právo na získání.
Výbor spolku po prověření věrohodnosti zapsaných údajů rozhodne o výsledku žádosti.
Každý člen našeho spolku, který se rozhodne zaručit za žadatele přebírá za chování držitele nečlenské povolenky zodpovědnost (tzn. ponese případné následky).

M. Láníček

18. 6. 2018
Zkoušky rybařské stráže úspěšně absolvovalo 8 členů našeho spolku. V sekci služby je dostupný rozpis RS na rok 2018. Rozpis je dostupný pouze členům RS.

1. 6. 2018
Zítra 2. 6. 2018 proběhnou dětské závody! Pravidla a program zde. Přijďte se všichni podívat na děti jak loví :-) Jsou připravené pěkné ceny, zajímavý program a taky neco malého k jídlu a pití :-).

24. 5. 2018
V sekci dokumenty je ke stažení nový dodatek a metodika přijímání členů.

20. 5. 2018
Ve středu 23. 5. 2018 proběhnou dílčí schůzky členů spolku v každé obci:
v 17:00 v Mikulčících v Hostinci u Losíků,
v 18:00 v Prušánkách v Hostinci u Šotlů,
v 19:00 v Moravské Pohostinství u Sečkářů.

Program schůzek:
- seznámení s nově schválenými dokumenty (pravidla kontrolního odlovu, metodika přijímání členů)
- chování v PHO I. stupně

16. 5. 2018
V sobotu 2. 6. 2018 proběhnou na CIHELNĚ v Mikulčicích dětské rybářské závody. Na závody bude navazovat dětský den s programem pro děti, ve spolupráci s hnutím BRONTOSAURUS. Všichni jsou srdečně zváni.

9. 5. 2018
Dne 19. 5. 2018 v 8:00 bude brigáda v Agromoravii v Moravské Nové Vsi. Bude potřeba 10 členů. Kdo má zájem ať kontaktuje členy výboru zajišťující brigády, viz kontakty.

2. 5. 2018
Městys Moravsaká Nová Ves schválil našemu spolku dotaci 20.000 Kč na podporu mládeže. Obec Prušánky nám schválila dar ve výši 10.000 Kč. Děkujeme.

26. 4. 2018
Dnes jsem zarybnili ČOV Prušánky dele dohody s p. Poláchem a budeme doufat, že po dvou letech stáráni se o rybí "mimča" vysadíme do štěrkovny statné kapříky :-) (a nějakou tu raketku). Fotky jsou dostupné ve fotogalerii.

22. 4. 2018
Nová sekce fotogalerie dostupná zde. Vysazení ryb 16. 4. 2018.
M. Láníček

22. 4. 2018
Dostupný zápis z výborove schůze v sekci dokumenty (omluva - bohužel to rychleji nestíhám).
M. Láníček

13. 4. 2018
16. 4. 2018 8:30 - 10:00 proběhne zarybnění bohužel nám přivezou pouze 1000 kg kapra I. třída (je velký zájem o ryby) z Pohořelic a 300 kg amura. Zbývajících 1500 kg kapra by mělo být do 14 dní, doufejme.
M. Láníček

12. 4. 2018
Dne 7. 4. 2018 se konala výborová schůze.
Hlavním bodem byl nedodělek minulého výboru, a to vyrovnání závazku z podzimního výlovu 2017 ČOV Prušánky. Minulý výbor...to prostě nevyřešil.
Pozvali jsme pana Vaška Polácha, majitele ČOV, na výborovou schůzi. Po vzájemném zápočtu jsme stanovili cenu za odvezené ryby na 25.000 Kč (kalkulace včetně zápisu, bude dostupná v sekci dokumenty). Na tuto částku nám bude vystavena faktura.

S panem Poláchem jsme se domluvili na dlouhodobé spolupráci. Do ČOV nasadíme kapry K-1 v ceně do 20.000 Kč a ryby (kalkulace bude taky časem v sekci dokumenty). Kapry necháme v ČOV 2 roky a měli bychom vylovit kusy kolem 1,8 - 2,5 kg. Pan Polách bude mít podíl ze zisku cca 20 % (uzavřeme smlouvu), zájmem všech bude maximální výnos.

Zisk = tržní cena vylovených ryb - naše náklady, z této částky vypočteme podíl.

Již máme návrh konkrétních jmen členů spolku, kteří mají zájem posílit rybářskou stráž.

M. Láníček

1. 4. 2018
30. 3. 2018 proběhla výborová schůze. Zápis ze schůze bude dostupný v sekci dokumenty během několika dní. Hlavními body schůze:
Informace ze Svazového výboru.
V dubnu 2018 se bude zarybňovat kaprem o velikosti cca 2,5 kg/kus, celkem 2500 kg. Přesný termín upřesníme.
Candát se již bude vysazovat pouze o velikosti min 20 cm, termín 2018 bude upřesněn.
Schváli se položkový finanční plán.
Posílení rybářské stráže a její přezkoušení.
Dětské závody.
Žádosti o dary.

M. Láníček

31. 3. 2018
29. 3. 2018 jsme se účastnili Svazového výboru MRS.
Výbor potvrdil změny lovu dle vyhlášky 25/2018 Sb. informace z MRS zde.
Výbor apeloval na spolky, které mají nedostatky ve spolkovém rejstříku. Kromě registrace (ta u našeho spolku již běží) je povinnost zaslat na Krajský soud účetní závěrky (závěrky musíme dodat i my zpětně za rok 2017..., kterou zpracoval starý výbor).
Svazový výbor konstatoval, že je nutné klást větší důraz na rybářskou stráž, zkvalitnit její práci a v případě nutnosti ji posílit.
Ve výboru našeho spolku jsme se dohodli na posílení rybářské stráže o nové členy a na proškolení současné stráže profesionální rybářskou stráží.
M. Láníček

27. 3. 2018

26. 3. 2018 proběhlo jednání se starostou městyse Moravská Nová Ves. Zápis je dostupný v sekci dokumenty.
M. Láníček

21. 3. 2018

Krajský soud v Brně přijal dokumenty, které jsme připravili, a vydal usnesení o změnách ve spolkovém rejstříku. Do měsíce by měla být registrace dokončená. Postih ze strany soudu již nehrozí.
M. Láníček

20. 3. 2018
14. 3. 2018 proběhlo jednání s naším partnerem, společností Vodovody a kanalizace Hodonín a.s., zápis z jednání naleznete v sekci dokumenty.
M. Láníček

13. 3. 2018
Dne 11. 3. proběhlo jednání výboru a KRK.
Při přebírání agendy jsem zjistili nejasnosti a nedodělky, které je potřeba urgentně řešit.

Aktuálně je potřeba dořešit zápisy ve spolkovém rejstříku! Zápisy měly být provedeny...dávno a MRS to posílal a urgoval šestkrát. 8. 3. 2018 jsme obdrželi výzvu od advokáta MRS pana Mgr. Kubici s urgentní žádostí o dodání potřebných dokumentů, v opačném případě (nečinnosti) hrozí spolkum od Krajského soudu v Brně, v krajním případě, likvidace (pravděpodobně takových spolků bude více). Dokumenty máme připraveny a dnes 13. 3. máme s advokátem schůzku. Dokumentů je opravdu hromada zde.

Nejasností je víc a postupně se je snažíme řešit. Během 14 dní proběhne schůze výboru, na které již doufám bude vše OK a zápis bude dostupný v sekci dokumenty.

Do výborové schůze má za úkol hospodář a zástupce zajistit nabídku na jarní zarybnění, tak aby ryby byly v nejvýšší možné kvalitě a za přiměřené náklady. Zarybnění proběhne KAPREM K-3/4 (každý to značí jinak) o celkové hmotnosti max. 2500 kg.

Přesné informace o zarybnění, finančním plánu na rok 2018 a jednáních spolku bude dostupné v sekci dokumenty během 14 dní.
M. Láníček

7. 3. 2017
Informace o změnách doby lovu na revírech MRS jsou pořár otevřené. Informace z MRS zde. Věřím, že svazový výbor rozhodne v zájmu rybářů a v souladu s legislativou.
M. Láníček

6. 3. 2018
2. 3. 2018 proběhla ustavující schůze kontrolní a revizní komise. Zápis ze schůze je dostupný v sekci dokumenty. Předsedou kontrolní a revizní komise byl zvolen p. Antonín Salajka.

M. Láníček

3. 3. 2018
Omlouváme se, ale nové sekce nefungovaly správně a musí projít hlubším testováním.
Děkujeme za pochopení.
M. Láníček

1. 3. 2018
Včera 28. 2. 2018 (z důvodu účetní uzávěrky měsíce února) jseme začali přebírat agendu spolku od starého výboru. Termín dokončení přebrání je 2. 3. 2018. O výsledku Vás budeme informovat.
M. Láníček, M. Veselka, R. Košut

28. 2. 2018
Nové sekce v provozu. Ne všechno již funguje na plno, ale blížíme se do cíle...(snad:)). Pokud delší dobu bude nějaký odkaz nedostupný nebo vykazovat chybu, kontaktujte nás. Děkujeme.
M. Láníček

24. 2. 2018
V sekci dokumenty je již dostupný zápis z ustavující schůze výboru.

Přibyla nová sekce legislativa zde. Změna dob lovu. Konečně posun k lepšímu!

22. 2. 2018
Aktualizována sekce O nás.
M. Láníček

21. 2. 2018
Dnes 21. 2. 2018 proběhla ustavující schůze výboru našeho spolku. Byli navoleni zástupci do orgánů spolku (předseda, jednatel, atd....) Zápis ze schůze bude dostupný v nejbližší době v sekci dokumenty.
M. Láníček

17. 2. 2018
Dnes 17. 2. 2018 proběhly volby! Volba proběhla veřejným hlasováním. Naše skupina uspěla a od členské základny dostala velmi silný mandát! Všem členům děkujeme! Přesné výsledky voleb a zápisy zveřejníme v nejbližší době v sekci dokumenty (již zveřejněno).
M. Láníček

14. 2. 2018
V sekci Dokumenty je přístupný volební řád a hlasovací lístky na členskou schůzi 2018. Je to návrh kandidátek, které byly schváleny na poslední výborové schůzi. Sekce je dostupná po registraci.
M. Láníček

14. 2. 2018
Množí se jeden dotaz. Jakým způsobem volit, když se nemůžu osobně dostavit na členskou schůzi? Bohužel to nejde. Volit a hlasovat může jen ten, kdo je řádným členem spolku a je řádně (osobně) zapsaný na prezenční listině.
M. Láníček

13. 2. 2018
Dne 9. 2. 2018 se konala výborová schůze. Na schůzi byli přizvání kandidáti do výboru. Na schůzi se sestavila kandidátka výboru a kontrolní revizní komise do voleb 2018. Pověřen ke všem úkonům, k zajištění průběhu členské schůze, byl jediný člen současného výboru Radek Košut a kandidát M. Láníček (14. 1. 2018 nám jednání nebylo umožněno viz niže). Volební lístky a ostatní dokumenty zveřejníme v nejbližších dnech.
M. Láníček, R. Košut

13. 2. 2018
Výroční členská schůze se koná 17. 2. 2018 v 9:00 na SOKOLOVNĚ V M. N. Vsi.
M. Láníček

2. 2. 2018
Do naší skupiny přibyl člen z Mikulčic p. Petr Profota. Děkujeme!
M. Láníček

29. 1. 2018
Včera 28. 1. jsme se sešli s rybáři v Mikulčicích. Seznámili jsem rybáře s našimi cíly a plány do budoucna. Průběh voleb se nám ještě nepodařilo projednat, ale doufáme, že během tohoto týdne se vše vyjasní. Všem děkujeme za účast.
M. Láníček, M. Veselka, E. Dvoriak, D. Šorel, D. Pintera, J. Šerák

27. 1. 2018
Do naší skupiny přibyl pátý člen z Moravské p. Miroslav Říha. Děkujeme!
M. Láníček

22. 1. 2018
Dne 28. 1. 2018 v 16:30 se uskuteční meeting skupiny NARYBY2018 a rybářů.
Kde? Mikulčice, HOSTINEC U LOSÍKŮ. O čem? Blíže Vás seznámíme s našimi cíli a sdělíme aktuální informace o stavu a jednání naší skupiny. Všichni rybáři jsou srdečně zváni.
M. Láníček

15. 1. 2018
Do naší skupiny přibyl člen z Prušánek p. David Šorel a p. David Pintera z Moravské. Děkujeme!

15. 1. 2018
Včera 14. 1. proběhl plánovaný meeting v Prušánkách. Představili jsme strategické cíle naší skupiny zde. Členi spolku byli informováni o způsobu voleb. Všem děkujeme za účast.
M. Lánček, R. Košut, E. Dvoriak, M. Veselka, J. Šerák

14. 1. 2018
Bohužel se nám nedaří jednat s výborem spolku. Z tohoto důvodu není možné zpracovat volební řád (není ho s kým projednat). Volby budou tedy probíhat dle dosavadních pravidel. To znamená, že bude voleno celkem 9 členů, pět z Moravské Nové Vsi, dva z Prušánek a dva z Mikulčic. Více na stránce Volby 2018.
M. Láníček

11. 1. 2018

Dne 14. 1. 2018 v 15:00 se uskuteční meeting skupiny NARYBY2018 a rybářů.
Kde? Prušánky, HOSTINEC U SCHOTTLŮ. Všichni rybáři jsou srdečně zváni.
M. Láníček

10. 1. 2018
Do naší skupiny přibyl člen z Prušánek p. Jaroslav Šerák. Děkujeme!

6. 1. 2018
Prezentace projektu NARYBY2018 na dílčí schůzce v Moravské Nové Vsi. Jednatel pověřil
M. Láníčka sestavením volebního řádu. Skupina NARYBY2018 sestaví volební řád, který předloží výboru, projedná s ním a zveřejní.

Volební řád bude schvalovat výroční členská schůze.
M. Láníček, R. Košut

6. 1. 2018
Prezentace projektu NARYBY2018 na dílčí schůzce v Mikulčicích.
M. Veselka

5. 1. 2018
Prezentace projektu NARYBY2018 na dílčí schůzce v Prušánkách.
M. Láníček, M. Veselka

5. 1. 2018
Informovali jsme jednatele spolku o projektu NARYBY2018.
M. Láníček, M. Veselka