Peněžní deník

Aktuální stav finančních prostedků na bankovním účtě a v pokladně je k dispozice zde.

V souladu s GDPR bude na základě žádosti umožněno členu spolku nahlédnout do účetnictví. Žádost, dotaz, je možné podat kdykoliv u kontrolní a revizní komise spolku, viz kontakty, která je dozorčím orgánem spolku. Prosíme Vás o použití kontaktního formuláře. 

Přehled o příjmech a výdajích a přehled o majetku a závazcích je zveřejněn a ke stažení na Krajském soudě ve sbírkách listin, viz https://www.spolkovyrejstrik.cz/, za rok 2019 v sekci dokumenty.