Členi spolku postižení tornádem

13.08.2021

Informuje všechny členy spolku, kteří byli postiženi přírodní katastrofou, že mohou na email naryby2018@gmail.com zaslat žádost o pomoc. Spolek nechce, žádným nedopatřením nechat někoho bez pomoci! Výroční členská schůze schválila pomoc ve výši 500.000 Kč.