Kandidáti - volby 2022

08.02.2022

Na výborové schůzi konané 4. 2. 2022 byly uzavřené kandidátky do voleb do výboru a KRK pobočného spolku.

Výbor spolku sestavil kandidátní listinu na základě svobodné vůle řádných členů spolku, kteří projevili zájem kandidovat ve volbách do výboru spolku na VČS 2022. 

Do výboru spolku na období 2022 - 2026 kandidují:

MIroslav Láníček
Eduard Dvoriak
Miroslav Říha
Ivan Beťko
David Šorel
Petr Zachara
Petr Profota
Nahradníci výboru spolku
Stanislav Vajbar
Jan Hrnčíř
Stanislav Zálešák

Výbor spolku bude mít 7 řádných členů a 3 náhradníky, kteří v případě potřeby nastoupí do výboru v pořadí v jakém byli zvoleni.

Do KRK na období 2022 - 2026 kandidují:

Antonín Salajka
Milan Dvořák
Petr Špička
Richard Helešic

Kontrolní a revizní komise bude mít 4 členy.