Rybáři pro přírodu

Voda - zdroj života

Pro společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. obhospodařujeme prameniště skupinového vodovodu v Moravské Nové Vsi, které spadá do pásma hygienické ochrany 
I. stupně. Naše činnost v prameništi a PHO I. stupně je řízena společností VaK Hodonín a.s.

Ochrana všech složek životního prostředí je zásadní pro každého našeho člena. Provádíme kontrolní odlovy a monitorujeme stav rybí obsádky s cílem dosažení co nejvyšší kvality vody.

Výlov ČOV

07.09.2021

Dne 28. 8. 2021 jsem slovili na udici na ČOV Prušánky 131 ks kapra o průměrné váze 2,2 Kg. Kapři jsou ve štěrkovně :-).

Informuje všechny členy spolku, kteří byli postiženi přírodní katastrofou, že mohou na email naryby2018@gmail.com zaslat žádost o pomoc. Spolek nechce, žádným nedopatřením nechat někoho bez pomoci! Výroční členská schůze schválila pomoc ve výši 500.000 Kč.

31. 7. 2021 proběhli dětské rybářské závody v Prušánkách na Kaluži.Počasí se nám nakonec vydařilo a celé dopoledne bylo v příjemné atmosféře.Výsledky závodu:
1. Tomáš Tesařík2. Martin Helešic3. Gabriela SmejkalováVšem dětem za účast děkujeme a přejeme mnoho krásných chvil strávených u vody. Ve fotogalerii najdete fotografie ze závodu. Foto zde.

Dne 31. 7. 2021 se uskuteční dětské rybářské závody v Prušánkách na Kaluži! Registrace závodníků od 7:00, start závodů 7:30, konec 11:00. Pro děti bude připraveno občerstvení zdarma. Občerstvení bude připraveno i pro dospělé. :-)Více informací a plakát je k dispozici zde. Pravidla závodů naleznete zde.Všichni závodníci jsou srdečně zváni.

Dne 18. 7. 2021 proběhla VČS.
VČS SE USNESLA - SHVÁLILA: 1. Zprávu o činnosti 2. Zprávu předsedy KRK 3. Výsledky hospodaření a účetní závěrku 4. Plán činnosti na rok 2021 5. Rozpočet na rok 2021 Byla schválena pomoc postiženým členům spolku tornádem do výše 500.000 Kč. Cena povolenek na rok 2022 zůstala na stejné úrovni jako v roce 2021....