Rybaření v symbióze s přírodou
Sem vložte podnadpis

   NAŠE CÍLE

 1. Ochrana všech složek životního prostředí
 2. Dobré vztahy s našimi partnery
 3. Úcta ke všem partnerům
 4. Slušnost mezi členy spolku a občany
 5. Popularizace rybolovu
 6. Podpora dětí a mládeže
 7. Rozumně rybařit (z přírody si vzít jen to, co je nezbytné) 
 8. Provádět kontrolní odlov s cílem pomáhat přírodě 
 9. Sepsat stanovy, které upraví rybolov v našem spolku
 10. Striktní dodržování dohod a pravidel
 11. Informovanost všech členů (kvalitní webové stránky)
 12. Digitalizace služeb, kdo bude chtít vyřídí část věcí z domu 
 13. Transparentní a korektní jednání
 14. Rovné podmínky pro všechny členy
 15. Vytvořit místní skupiny 
 16. Zapojení členů do aktivního dění ve spolku
 17. Používat zdravý rozum

Dodržování platné legislativy, předpisů, stanov a jednacího řádu MRS je samozřejmé.

Informovanost a komunikace mezi rybáři je pro nás velmi důležitá.

Postupně budeme přidávat nové stránky a informace pravidelně aktualizovat, tak aby každý člen našeho spolku věděl jak má v jaké situaci správně postupovta.

Služby - možnost vyřídit různé žádosti, poplatky, povolenky pomocí internetu, starší rybáři a ti, kteří nemájí                    internet rádi, budou moci všech služeb využívat jako doposud NUTNÁ REGISTRACE

Aktuality - aktuální informace o dění ve spolku (již zde)

Dokumenty - stanovy, dohody, smlouvy, finanční zprávy, zápisy z jednání (již zde) NUTNÁ REGISTRACE

Zajímavosti - zprávy od rybářů