Legislativa
Sem vložte podnadpis

Úplné znění stanov MRS, z.s. platné od 1. 1. 2020 naleznete zde.

Zákon o vodách 254/2001 Sb. naleznete zde.   

VYHLÁŠKA č. 25/2018 Sb. kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb. (doby lovu) naleznete zde.

Úplné znění stanov spolku MRS, z.s. platné do 31. 12. 2019 naleznete zde.

Jednací řád Moravského rybářského svazu, z.s. zde. 

Vyhláška č. 197/2004 k provedení zákona č. 99/2004 Sb. zde.

Zákon č. 99/2004 Sb. o rybářství naleznete zde.