Strategické cíle
Sem vložte podnadpis

1. Hlavní cílem je rozvíjení vztahu snaším strategickým partnerem a zachování současného      rybolovu!

2. Jednání s partnery, MRS, státní správa, obce, města, instituce EU. Usilování o získání revíru (na vodách MRS), kde vybudujeme zázemí pro rybáře

 • kdekoliv, kde se dokážeme dohodnout
 • uzavřít dohody s partnery, mít dobré vztahy a spolupracovat na všech úrovních
 • vybudování rybářské bašty k účelům spolku (jednání, závody, potřeby rybářů, činnost mládeže), tak, jak je běžné v jiných spolcích

3. Program pro mládež

 • popularizace rybolovu a vztahu k přírodě
 • vybudování zázemí pro mladé rybáře - spolu s baštou
 • rybářské závody - za účasti našich partnerů
 • spolupráce se ZŠ

4. Propojení moderních technologií a vztahu k přírodě

 • kontakt s členy spolku a občany
 • informovanost (kvalitní WEB, poštou do schránky)
 • prezentace výsledků dětí a mládeže na internetu a ve školách
 • maximální popularizace ochrany všech složek životního prostředí
 • spolupráce s vybranou fakultou VŠ se zaměřením na ekologii a životní prostředí (Masarykova, Mendelova univerzita)

5. Zapojení členů do aktivního dění ve spolku

 • každý člen se může do chodu spolku zapojit, podávat návrhy, nabídnout spolupráci, být vyzván ke spolupráci
 • každé jednání výboru (místní skupiny) bude veřejné a každý člen se může zúčastnit
 • výroční schůze členů rozhoduje o veškerém dění ve spolku
 • všechna rozhodnutí výboru spolku musí být dodatečně schválena na členské schůzi